Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia
ilość wejść na stronę: 504718
http://www.sidom.pl
DOTACJE DLA WSPÓLNOT Z UNII EUROPEJSKIEJ
Tekst alternatywny

PROJEKTY ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ


Tekst alternatywny
2018-01-13
Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Piasta 3A i 3B w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową termomodernizację i poprawiający efektywność energetyczną nieruchomości.

WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa REMIZA" przy ul. Piasta 3a 3b w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
1. opracowanie dokumentacji technicznej
2. wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 3a 3b w Wałbrzychu
3. wykonywanie nadzoru budowlanego
4. promocja projektu
5. zarządzanie projektem

CEL PROJEKTU
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wałbrzychu przy ul. Piasta 3a 3b
Realizowane efekty
- zmniejszenie emisji CO2 o 75,95%, tj 84,36 [tCO2/rok]
- zmniejszenie emisji pyłów PM10 o 76 %
- wzrost poziomu oszczędności energii o 1503,40 GJ/rok
łączna powierzchnia budynku poddanego termomodernizacji 1 444,80 m2

Całkowita wartość projektu
1 006 145,88 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
367 859,95 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
14.10.2016 r.

Zakończenie realizacji projektu
31.10.2018 r.Tekst alternatywny
2018-01-13
Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Mazowieckiej 6 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową termomodernizację i poprawiający efektywność energetyczną nieruchomości.

WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mazowieckiej nr 6 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
1. opracowanie dokumentacji technicznej
2. wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Mazowieckiej 6 w Wałbrzychu
3. wykonywanie nadzoru budowlanego
4. promocja projektu
5. zarządzanie projektem

CEL PROJEKTU
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 6
Realizowane efekty
- zmniejszenie emisji CO2 o 34,83 [t/rok]
- zmniejszenie emisji pyłów PM10 o 0,082 t/rok
- wzrost poziomu oszczędności energii o 37,50%
łączna powierzchnia budynku poddanego termomodernizacji 900,90 m2

Całkowita wartość projektu
202 271,14 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
124 613,19 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
14.10.2016 r.

Zakończenie realizacji projektu
31.01.2019 r.PROJEKTY ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄTekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fryderyka Chopina nr 14 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont elewacji i pokrycia dachu wraz z dociepleniem ściany tylnej i dachu nad częścią mieszkalną

CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Chopina 14 i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont i zastosowanie nowych technologii spełniających wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
249 838,63 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
159 896,72 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-11-21

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Bolesława Chrobrego 27 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego nr 27 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją oraz ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją

CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Chrobrego 27 oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i bezpośrednich użytkowników poprzez przeprowadzenie remontu z zastosowaniem nowych technologii spełniających wszystkie wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
281 671,29 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
158 717,22 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-11-21

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Romana Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją oraz remont klatek schodowych
- Remont klatek schodowych
- Remont instalacji elektrycznej w budynku nr 3CEL PROJEKTU
rewitalizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 3-5 w wymiarze technicznym i przestrzennym, co przełoży się w dłuższym okresie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców i ich bezpośredniego otoczenia.

Całkowita wartość projektu
411 606,09 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
221 328,11 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-06-01

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Katowickiej 2,3,4 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa "Modrzew" przy ul. Katowickiej nr 2,3,4 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
Remont elewacji wraz z termomodernizacją, budowa drenażu i kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków przy ul. Katowickiej nr 2, 3, 4 w Wałbrzychu

CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Katowickiej 2, 3, 4 oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i bezpośrednich użytkowników poprzez przeprowadzenie remontu z zastosowaniem nowych technologii spełniających wszystkie wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
857 780,17 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
548 979,31 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-11-22

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Stanisława Moniuszki 18 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont: klatki schodowej, schodów przed wejściem, przedsionka od strony ul. Moniuszki oraz od strony podwórka, piwnicy w częściach wspólnych w tym wymiana okien
- Remont instalacji elektrycznej

CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 18 i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników lokali, poprzez remont i zastosowanie nowych technologii spełniających wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
187 962,47 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
94 651,23 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2017-01-10

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 i 33a w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszka


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33-33a w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją budynków nr 33 i 33a

CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Piłsudskiego 33 i 33a i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników poprzez remont i zastosowanie nowych technologii spełniających wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
509 440,34 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
254 604,90 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-10-14

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 55 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, remont dachu wraz z dociepleniem
- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu, remont: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania
- Remont instalacji elektrycznejCEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Piłsudskiego 55 oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i bezpośrednich użytkowników poprzez przeprowadzenie remontu z zastosowaniem nowych technologii spełniających wszystkie wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
792 792,81 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
408 178,77 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-11-21

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 1 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont klatki schodowej
- Remont elewacji z zachowaniem istniejącego wystroju architektonicznego budynku
CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Słowackiego 1 oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i bezpośrednich użytkowników poprzez przeprowadzenie remontu z zastosowaniem nowych technologii spełniających wszystkie wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
517 711,42 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
220 223,31 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-11-22

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 15a w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców."


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Słowackiego nr 15a w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem i remontem balkonów
- Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej
- Remont instalacji elektrycznej
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej


CEL PROJEKTU
remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 15a w Wałbrzychu.

Całkowita wartość projektu
447 764,82 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
182 501,62 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-09-01

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31Tekst alternatywny

Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Stanisława Staszica 1 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


WSPÓLNOTA/BENEFICJENT
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Staszica nr 1 w Wałbrzychu

OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań:
- Remont klatki schodowej oraz wspólnych przedpokoi
- Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją,
- Szycie pęknięć ścian: sznurowanie, wzmocnienie nadproży

CEL PROJEKTU
rewitalizacja zasobów mieszkaniowych przy ul. Staszica 1 i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont, termomodernizację i zastosowanie nowych technologii spełniających wymogi techniczne.

Całkowita wartość projektu
353 156,38 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
216 101,81 PLN

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych)


Rozpoczęcie realizacji projektu
2016-11-08

Zakończenie realizacji projektu
2019-07-31

...
zaktualizowano: 19-01-2019

Copyright © projekt i wykonanie SN-DESIGN